By Vilain Black Fiber

550.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: 1/5

Xuất xứ: Đan Mạch

Hết hàng