By Vilain Gold Digger

480.000

Độ giữ nếp: Extreme hold

Độ bóng: Không

Xuất xứ: Đan Mạch