By Vilain Night Fiber

480.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: Thấp

Xuất xứ: Đan Mạch