By Vilain Silver Fox

480.000

Độ giữ nếp: Extreme hold

Độ bóng: Bóng nhẹ

Xuất xứ: Đan Mạch