Cola pomade

320.000

Độ giữ nếp: Super strong hold

Độ bóng: Bóng nhẹ

Xuất xứ: Singapore

Hết hàng