Colonna Hair Mud

220.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: 1/5

Xuất xứ: China