Colonna

290.000

Độ giữ nếp: Ultra hold

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: China

Danh mục: