Cube Wax

220.000

Độ giữ nếp: 6/6

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Hàn Quốc