Dapper Dan Matt Clay

500.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: Không

Xuất xứ: Mỹ

Mã: dapperdanmattclay Danh mục: