Davines Extra Strong Hairspray 400ml

400.000

Độ giữ nếp: Extra hold

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Ý

Danh mục: