Gatsby Moving Rubber Gray

230.000

Độ giữ nếp: 4/5

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Nhật Bản