Gatsby Moving Rubber Pink

230.000

Độ giữ nếp: 5/5

Độ bóng: 2/5

Xuất xứ: Nhật Bản