Gatsby Moving Rubber Purple

230.000

Độ giữ nếp: 4/5

Độ bóng: 1/5

Xuất xứ: Nhật Bản