Gel Got2b Ultra Glued

370.000

Độ giữ nếp: Ultra hold

Độ bóng: Không

Xuất xứ: Đức