Hair To 90 Kanfa

160.000

Độ giữ nếp: 5/5

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Trung Quốc