Kevin Murphy Night Rider

650.000

Độ giữ nếp: High hold

Độ bóng: 1/4

Xuất xứ: Úc