Luxurious Hairspray

130.000

Độ giữ nếp: Extra hold

Độ bóng: Không

Xuất xứ: Trung Quốc