M7 Power Swing Extreme Hard

260.000

Độ giữ nếp: 7/9

Độ bóng: 0/6

Xuất xứ: Hàn Quốc