M9 Power Swing Max Hard Wax

260.000

Độ giữ nếp: 9/9

Độ bóng: 0/6

Xuất xứ: Hàn Quốc