Murray’s Nu Nile Pomade

260.000

Độ giữ nếp: Heavy hold

Độ bóng: Cao

Xuất xứ: Mỹ