New Force Pro

80.000

Độ giữ nếp: 3/5

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Trung Quốc