Osis 2 Freeze Finish 300ml Hairspray

370.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Đức