Osis 4 Rock Hard

360.000

Độ giữ nếp: Ultra strong

Độ bóng: 0/5

Xuất xứ: Đức