Osis + Session Label Molding Paste

450.000 380.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: Không

Xuất xứ: Đức

Mã: saposisblack Danh mục: