Pomade Reuzel Blue

450.000

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: 3/5

Xuất xứ: Hà Lan