Pomade Reuzel Pink

450.000

Độ giữ nếp: Heavey hold

Độ bóng: Cao

Xuất xứ: Hà Lan