S7 Power Swing

260.000

Độ giữ nếp: 7/9

Độ bóng: 5/6

Xuất xứ: Hàn Quốc