Sáp Blumaan Sư Tử Monarch Matte Paste

500.000

Xuất Xứ: Mỹ

Độ Giữ Nếp: High Hold

Độ Bóng: Matte