Sáp Volcanic Clay 2018

340.000

Độ giữ nếp: Extreme hold
Độ bóng: 0/5
Xuất xứ: Singapore