Texture Spray Bona Fide

420.000

Bảo về tóc trước nhiệt độ

Làm tăng độ phồng tóc

Giúp giữ nếp mái tóc lâu dài