Tigi Bed Head Stick Pomade

420.000

Độ giữ nếp: Heavy hold

Độ bóng: Cao

Xuất xứ: Mỹ